luns, 29 de maio de 2017

NON PERDAS OLLO AO REXURDIMENTO

Guión de preguntas para poder xogar con axuda!!!

 1. Define que é o Rexurdimento gaelgo.
 2. Define que é o Galeguismo.
 3. Explica cales son as causas que favorecen o desenvolvemento do Galeguismo.
 4. Cal é o feito que marca o comezo do século XIX?
 5. Que se celebra en 1812 e que se consegue?
 6. Que son as Guerras Carlistas?
 7. Cando se instaura a 1ª República?
 8. Explica como era a sociedade galega do século XIX
 9. Explica que é a Desamortización de Mendizával (1837).
 10. Cita o nome de dous impostos que os galegos pagaban á igrexa e mais ao estado.
 11. Explica cal é o papel da burguesía no XIX.
 12. A onde se produce a emigración masiva dos galegos no século XIX?
 13. Cal é a situación da lingua galega no século XIX?
 14. Que é a Lei Moyano?
 15. Cal é o líder do Provincialismo?
 16. Cal é o ideario do Provincialismo?
 17. Que son os Mártires de Carral?
 18. Cales son os líderes do Rexionalismo?
 19. Cal é o ideario do Rexionalismo?
 20. Cal é o logro co que se pecha a etapa do Rexionalismo galego en 1906?
 21. Cales son os líderes do Nacionalismo?
 22. Cal é o ideario do Nacionalismo galego?
 23. Cal é o maior logro dos nacionalistas do 1º terzo do século XX?
 24. Cales son os obxectivos do Rexurdimento?
 25. Cales son as iniciativas que poñen en marcha os estudosos do Rexurdimento?
 26. Cita o título dun texto propagandístico en galego do 1º terzo do XIX.
 27. Cita o título do testo de teatro escrito no cárcere a comezos do XIX.
 28. Que é o Album de la Caridad?
 29. Cal é o primeiro libro da literatura contemporánea galega?
 30. Cal é a primeira novela galega do XIX?
 31. Cal é a inspiración do primeiro poemario galego de Rosalía de Castro? Como se chama ese poemario?
 32. Por que é tan importante o poemario que Rosalía publica en 1863?
 33. Cita un poema costumista de Cantares gallegos?
 34. Cita un poema amoroso de Cantares gallegos?
 35. Cita un poema intimista de Cantares gallegos?
 36. Cita un poema social de Cantares gallegos?
 37. Cales son as innovacións do poemario de Follas Novas?
 38. Cales son as partes en que se divide Follas Novas e cales son os temas que os caracterizan?
 39. Cales son os símbolos da obra de Rosalía e cal é o seu significado?
 40. Como se chama o poemario de Pondal?
 41. Cal é o título do poema épico de Pondal e cal é a súa fonte de inspiración?
 42. Cal é o poeta do Rexurdimento que foi membro numerario da RAG?
 43. Cal foi o primeiro presidente da RAG?
 44. Que foron os encargados de preparar a creación da RAG dende A Habana?
 45. Onde nacen Rosalía, Curros e Pondal?
 46. Onde está enterrado Curros Enríquez?
 47. Quen é o escritor do himno galego?
 48. Recitar a primeira estrofa do himno galego?
 49. Explica cales son as liñas temáticas do poemario de Pondal?
 50. Que lle ocorre a Curros Enríquez coa publicación do seu poemario de 1880?
 51. Cal é  a principal liña temática de Curros? Explica.
 52. Cal é o motivo polo que temos poemas costumistas no poemario de Curros Enríquez?
 53. De que tratan os poemas intimistas que aparecen no poemario de Curros Enríquez?
 54. Cal é o título da obra anticlerical de Curros Enríquez?
 55. Quen escribiu o Catecismo do labrego?
 56. Cal é o título da primeira publicación periódica en galego no XIX?
 57. Cal é a primeira peza de teatro do Rexurdimento en galego?
 58. Cal é o título da primeira obra de teatro en prosa e en galego?
 59. En que imprenta se publica o primeiro libro moderno en galego?
 60. Que son os caciques? Cal é a familia de caciques con maior influencia no XIX?Ningún comentario:

Publicar un comentario